ข่าวประชาสัมพันธ์ งานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน

25 มกราคม 2562 | 14:06 น.

Pameran Industri Percetakan China Selatan Internasional Ke-26 งานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน 2019 4-6 มีนาคม 2019 เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน ตำบลผาโจว เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน

การพิมพ์ Flexo และวัสดุสีเขียวที่มีประโยชน์ต่อธุรกิจคุณ

ภายใต้การแข่งขันที่รุนแรงในตลาดการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแค่การแข่งขันด้านคุณภาพ และความหลากหลายของผลิตภัณฑ์เท่านั้น แต่การรักษาสิ่งแวดล้อมก็เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง ผู้ผลิตพยายามที่จะกำจัดมลพิษ ประหยัดทรัพยากรและพลังงานในกระบวนการผลิต รวมถึงหันมาใช้วัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่และย่อยสลายได้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

Pameran Industri Percetakan China Selatan Internasional Ke-26 และ งานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน 2019 (Printing South China / Sino-Label) จะจัดขึ้นในวันที่ 4-6 มีนาคม 2019 ณ เขต A อาคารนิทรรศการนำเข้าและส่งออกแห่งประเทศจีน ตำบลผาโจว เมืองกวางโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปีนี้ มีโซน Green Flexo Printing โซน Green Label Flexo Printing และโซน Green Label Materials ซึ่งจัดขึ้นเพื่อนำเสนอวัสดุที่ช่วยในการรีไซเคิล รวมถึงเครื่องจักรราคาย่อมเยาที่ใช้หมึกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รองรับการพิมพ์ Flexo และการพิมพ์แบบเปลี่ยนข้อมูล โดยจะช่วยให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมนำการพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปใช้ ช่วยเพิ่มปริมาณงาน และได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจต่อไป

ประหยัดพลังงานและลดปริมาณขยะด้วยเครื่องจักรและวัสดุการพิมพ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โซน Green Flexo Printing ในงานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน นำเสนออุปกรณ์การพิมพ์ Flexo ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพและคุณภาพสูงในอุตสาหกรรม เครื่องพิมพ์ Flexo ของ บริษัท Zhejiang Fangbang Machinery จำกัด เครื่องนี้ ถูกติดตั้งด้วยแผ่นเรซินที่มีความไวต่อแสงที่มีความยืดหยุ่นและแผ่นยาง เครื่องจะใช้น้ำหมึกแล้วพิมพ์ด้วยลูกกลิ้งเหล็ก เหมาะสำหรับการพิมพ์ถ้วยกระดาษ กล่องลูกฟูก ถุงกระดาษ บรรจุภัณฑ์กระดาษ เป็นต้นโซน Green Label Flexo Printing ใน Sino-Label นำเสนอความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการพิมพ์ Flexographic ด้วยวัสดุการพิมพ์ หมึก การประมวลผล และการผลิตที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยให้ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมยา อาหารและสารเคมีในชีวิตประจำวัน สอดคล้องกับนโยบายการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมซึ่งเข้มงวดมากยิ่งขึ้น


United Printing Equipment & Materials Corp. ซึ่งเป็นผู้จัดจำหน่ายของ Mark Andy ในประเทศจีน จะจัดแสดง "Mark Andy Digital One" ที่ Sino-Label เป็นการพิมพ์แบบ Hybrid ที่รวมการพิมพ์แบบดิจิตัลและ Flexo เข้าด้วยกัน ด้วยความละเอียดภาพดิจิตัลที่ 1200x1200dpi สามารถทำการดัดแปลงและทำกระบวนการหลังการพิมพ์ได้หลากหลาย เช่น เคลือบ ติดฟอล์ย ไดคัต และตัดหลากหลายรูปแบบ มีจุดเด่นอยู่ที่ขนาดเล็ก สามารถติดตั้งได้ง่าย และลงทุนต่ำ เป็นตัวเลือกที่ดีและคุ้มค่าสำหรับการทำงานระยะสั้นและรวดเร็ว


โซน Green Label Materials จัดแสดงกระดาษและวัสดุเนื้อฟิล์มที่มีกาวในตัวหลากหลายชนิดที่มีน้ำหนักเบา สามารถนำไปรีไซเคิลและย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพื่อช่วยให้บริษัทต่างๆ ลดการใช้พลังงานและทำให้การผลิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมขึ้น


บริษัท Guangzhou Jinwanzheng Printing Material จำกัด จะจัดแสดง “ฉลากแบบถอดได้ในน้ำ (Water Removable Label)” ซึ่งถือเป็นรายแรกในประเทศจีน โดยฉลากจะแยกตัวออกจากภาชนะบรรจุเมื่ออยู่ในน้ำที่อุณหภูมิ 60-90°C ช่วยอำนวยความสะดวกในการรีไซเคิลและไม่ก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำเนื่องจากกาวที่ใช้ไม่สามารถละลายในน้ำได้การประชุมเรื่องการเพิ่มมูลค่าและการจับคู่ทางธุรกิจ การประชุมและกิจกรรมจะถูกจัดขึ้นในงานแสดงสินค้า เพื่อช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถนำการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไปปรับใช้งาน สามารถประหยัดพลังงาน ลดขยะและต้นทุน รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพได้ ตัวแทนระดับมืออาชีพและระดับอุตสาหกรรมจะพูดถึงประเด็นร้อนแรงต่างๆ เช่น การพิมพ์ EB การใช้กระดาษชนิดพิเศษ รวมถึงทางออกสำหรับการลดต้นทุนและการผลิตระยะสั้น

งานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน 2019 (Printing South China / Sino-Label) จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Sino-Pack และ PACKINNO มีการจัดแสดงถึง 10 ฮอลซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 100,000 ตารางเมตร พร้อมกับผู้จัดแสดงสินค้ามากกว่า 1,300 ราย ที่จะนำนวัตกรรมมาสู่ห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดในอุตสาหกรรมตั้งแต่การพิมพ์ การติดฉลาก รวมถึงเครื่องจักรและวัสดุสำหรับการทำบรรจุภัณฑ์ มีบริการจับคู่ธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ซื้อสามารถเลือกผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่า วัสดุและอุปกรณ์การติดฉลากระดับพรีเมี่ยม รวมถึงวัสดุบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่

เปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์แล้ว ผู้เข้าชมที่ลงทะเบียนจะได้รับสิทธิพิเศษในการรับแคตตาล็อกงานแสดงฟรี รวมถึงสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประชุมก่อนผู้เข้าชมที่ไม่ได้ลงทะเบียน และสามารถเข้าร่วมชมงานได้อย่างรวดเร็ว ลงทะเบียนเพื่อรับ e-Badge ของคุณตอนนี้ได้ที่: https://www.printingsouthchina.com/PRT19/preregistration/eng สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม: เว็บไซต์: www.PrintingSouthChina.com Facebook: @PrintingSouthChina Twitter: @PrintingSChina LinkedIn: @PrintingSouthChina

back