งานมหกรรมการพิมพ์นานาชาติแห่งประเทศจีนตอนใต้ครั้งที่ 26 งานมหกรรมเทคโนโลยีการพิมพ์ฉลากนานาชาติแห่งประเทศจีน 2019 4-6 มีนาคม 2019

20 กุมภาพันธ์ 2562 | 10:50 น.