ซิกเวอร์ค (Siegwerk) เปิดตัว “Ink Safety Portal” และฉลาก “Transparency” เพื่อสื่อสารเรื่องความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค

01 สิงหาคม 2560 | 14:59 น.

เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 ณ เมือง Siegburg ประเทศเยอรมนี ซิกเวอร์ค บริษัทผู้ผลิตหมึกพิมพ์ชั้นนำของโลก ได้นำเสนอแคมเปญใหม่เกี่ยวกับความปลอดภัยของหมึกพิมพ์ที่ใช้พิมพ์บรรจุภัณฑ์อาหาร Ink Safety Portal และฉลาก “Transparency” ที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เป็นหลักประกันรับรองความโปร่งใสและความปลอดภัยของหมึกพิมพ์ในฐานะที่ซิกเวอร์คเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่การผลิตบรรจุภัณฑ์

 
Ink Safety Portal เป็นเหมือนศูนย์การเรียนรู้ที่ซิกเวิร์กตั้งขึ้น เพื่อแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของหมึกพิมพ์ในด้านต่างๆ เช่น ด้านองค์ประกอบของหมึกพิมพ์ การประเมินความเสี่ยง และข้อกำหนดสากล ซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างยิ่ง เพราะความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎหมายถือเป็นพื้นฐานที่ทำให้ลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น และสามารถรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้อย่างมั่นคงยาวนาน โดย ซิกเวอร์ก ได้เปิดคอร์สฝึกอบรม เพื่อแบ่งปันความรู้ ดังกล่าวให้ลูกค้าได้มีความเข้าใจและได้รับข้อมูลที่ทันสมัย สามารถใช้หมึกพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยสูงสุด

ซิกเวอร์ค เป็นบริษัทผู้ผลิตหมึกพิมพ์สำหรับการพิมพ์ทุกระบบ โดยเปิดดำเนินธุรกิจหมึกพิมพ์มายาวนานกว่า 180 ปี ซิคเวิร์ก มีโรงงานผลิตหมึกพิมพ์และมีบริษัทสาขาที่ให้บริการด้านหมึกพิมพ์อยู่ทั่วโลก กว่า 30 ประเทศ และมีพนักงานทั้งหมดกว่า 5,000 คน