เสวนาวิชาการ “พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับ เทคโนโลยีการถ่ายภาพและการพิมพ์”

29 กันยายน 2560 | 10:52 น.