ประสิทธิ์ ชนิตราภิรักษ์ ศิลปินผู้แกะแม่พิมพ์ธนบัตร

05 กุมภาพันธ์ 2561 | 10:55 น.