คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย

ตำแหน่ง:อดีตประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม
บริษัท: (บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด)

โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย FTI Library Project

มื่อเร็วๆนี้ ได้อ่านไลน์ของท่านอาจารย์มานิตย์ กมลสุวรรณ ที่ตัดพ้อต่อว่าคณะกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ว่า ระยะหลังๆ นี้ ไม่ได้ส่งข่าวความเคลื่อนไหวของโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้ท่านอาจารย์ได้รับรู้ รับทราบบ้างเลย ในฐานะที่ท่านอาจารย์ก็เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการนี้มาตลอด ต่อจากนั้นไม่กี่วัน “ในวงการพิมพ์” ก็ได้รับภาพถ่ายการจัดกิจกรรมดังกล่าวในหลายๆ จังหวัดผ่านทางไลน์ของท่านอาจารย์เช่นเคย ทำให้เกิดความสงสัยใคร่รู้ว่า โครงการดีๆ มีคุณค่า มีประโยชน์แก่สังคมอย่างนี้ มีความเป็นมา เป็นไปอย่างไร ซึ่งท่านอาจารย์ก็ได้เมตตาแนะนำให้ข่าวสาร “ในวงการพิมพ์” ไปสอบถามข้อมูลได้จาก คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย (บริษัท ด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด) ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ริเริ่มและร่วมบุกเบิกโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมฯ ดังกล่าว

ข่าวสาร “ในวงการพิมพ์” ฉบับนี้ จึงขอนำเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ที่กลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้มีส่วนร่วมในโครงการดังกล่าว ตามคำบอกเล่าของคุณปฐม สุทธาธิกุลชัย อดีตประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม ได้เล่าให้ทีมงานข่าวสาร “ในวงการพิมพ์” ได้รับรู้รับทราบดังต่อไปนี้นะคะ


“วัตถุประสงค์ของการจัดทำโครงการนี้ เพราะ ข้อหนึ่งเลย คือก่อนหน้านี้ คนส่วนใหญ่ไม่รู้จักสภาอุตสาหกรรมฯ ไม่รู้จัก สอท. ไม่รู้จัก แม้แต่โลโก้ของเรา... ข้อสอง คือ อุตสาหกรรมมักตกเป็นจำเลยของสังคม ว่าทำลายสิ่งแวดล้อม ก่อมลภาวะ ทั้งๆ ที่อุตสาหกรรมช่วยสร้างรายได้ ช่วยพัฒนาชาติให้เจริญเติบโตทันประเทศอื่นๆ ทางเราจึงถือเป็นภาระกิจที่จะต้องช่วยกันดูแลให้ความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม ดูแลสังคม ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ คิดว่า ตรงนี้อุตสาหกรรมควรทำอะไรให้สังคม ให้ประเทศชาติบ้าง อย่างเช่นเรื่องการศึกษา การหาวิชาความรู้นี่ เป็นเรื่องสำคัญทีเดียว คณะกรรมการสายงานจึงได้คิดทำโครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อมอบให้แก่โรงเรียนในชนบทที่ขาดแคลน เพื่อให้โอกาสเด็กๆ ในชนบทที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ ไม่มีหนังสือดีๆ อ่าน ไม่เหมือนเด็กๆ ในเมืองกรุง ซึ่งจริงๆแล้ว ได้เริ่มโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 โดยได้รับการสนับสนุนส่วนหนึ่งจากมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม แต่โครงการก็ยังเป็นโครงการทดลอง เพื่อวัดผลถึงความต้องการของชุมชน จนถึงยุคสมัยที่คุณสุพันธ์ มงคลสุธี (บริษัท ที.เค.เอส.เทคโนโลยี จำกัด) ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (พ.ศ.2557-2559) จึงได้มีการมอบหมายแต่งตั้งให้กลุ่มการพิมพ์ คุณปฐม สุทธาธิกุลชัย เป็นประธานสายงานกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ดูแลและผลักดันเรื่อง โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมฯ ที่จะทำให้สภาอุตสาหกรรมฯ ได้เป็นที่รู้จักโดยทั่วไปด้วย”

“เป้าหมายหลักของเราคือ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดเก่า ในโรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้นักเรียนมีโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้ที่หลากหลาย ได้อ่านหนังสือดีๆ ที่มีคุณภาพ โดยทางโรงเรียนสามารถทำเรื่องขอความช่วยเหลือมาที่อุตสาหกรรมจังหวัด หรือที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02-345-1000 ได้เลย เพื่อทางโครงการฯจะได้จัดส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจข้อมูลความต้องการตามที่โรงเรียนทำเรื่องขอมา และจัดทำรายงานส่งให้คณะกรรมการของสภาอุตสาหกรรมฯ พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม เป็นกรณีไป เช่น บางโรงเรียนห้องสมุดถูกน้ำท่วม เสียหายหมด เราก็จะเข้าไปจัดทำห้องสมุดให้ใหม่ บางโรงเรียนมีห้องสมุดอยู่แล้ว แต่ขาดแคลนหนังสือ ขาดแคลนสื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ เราก็จะเข้าไปช่วยให้ห้องสมุดของเขาสมบูรณ์ขึ้น ซึ่งแต่ละปีสภาอุตสาหกรรมฯ สามารถส่งมอบห้องสมุดให้โรงเรียนได้ประมาณ 8-13 โรงเรียน ปัจจุบัน โครงการห้องสมุดฯ นี้ กล่าวได้ว่า เป็นที่รู้จักดีในทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพราะเราทำกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องมายาวนานกว่า 8 ปี แล้วนะครับ นอกจากนี้ เรายังมีโครงการที่สนับสนุนให้เด็กมีความตื่นตัว มีโอกาสที่จะหาความรู้ด้วยเช่น เวลามีงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ทางโครงการห้องสมุดฯ จะให้รางวัลโรงเรียนที่ดูแลห้องสมุดดีเด่นมาศึกษาดูงานด้วย โรงเรียนละ 2 คน และทุกปีทางเราจะให้โรงเรียนที่มีการประกวดวาดภาพ ส่งภาพวาดฝีมือนักเรียนที่ชนะการประกวด มาให้โครงการห้องสมุดฯ เพื่อจัดทำ ปฎิทินตั้งโต๊ะ ไดอารี่ แจกจ่ายให้ห้องสมุดโรงเรียนที่เราดูแลอยู่ด้วย


ทั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณผู้ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนในทุกรูปแบบ เพื่อให้โครงการห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสามารถดำเนินการต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน บางท่านนอกจากจะร่วมบริจาคชั้นวางหนังสือพร้อมหนังสือทั้งหนังสือเล่มและหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งทาง โครงการห้องสมุดฯได้จัดทำไว้เป็นชุดๆ ชุดละ 20,000 บาทพร้อมติดป้ายชื่อ ผู้บริจาคให้ด้วยแล้ว ยังได้ร่วมบริจาคเป็นสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็น เช่น วีดีทัศน์ โทรทัศน์ สมุด ดินสอ รองเท้า เสื้อผ้า จักรยาน และอื่นๆ อีกมาก ท่านใดประสงค์จะทำบุญด้านการศึกษา สามารถร่วมบริจาคสนับสนุนโครงการได้ นะครับ มาช่วยกันเปิดโลกกว้าง สร้างจินตนาการให้ลูกๆหลานๆ กับโครงการ ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ด้วยกันนะครับ” คุณปฐม ตบท้าย แบบ CSR มืออาชีพตัวจริง เสียงก็จริงด้วยนะคะ... แม้ว่าปัจจุบันท่านจะไม่ได้รับหน้าที่นี้แล้วก็ตามค่ะ