คุณออโต้ ออรัตนชัย

ตำแหน่ง:CEO
บริษัท: บริษัท หลักพิมพ์ จำกัด