สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ เทคโนโลยีดีๆ จาก ปตท. ขอบคุณที่มา...เรื่องจากไลน์ อ.มานิตย์ กมลสุวรรณ

                  ได้รับโอกาสและอนุญาตให้เป็นพิเศษจาก ปตท. เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพฯ ที่จังหวัดระยอง ซึ่งปตท. จัดทำถวาย สวนมีขนาดใหญ่โตมาก เนื้อที่น่าจะเป็นพันไร่ ส่วนหนึ่งแบ่งทำเป็นโรงเรือนปลูกไม้ดอกและผลไม้เมืองหนาว พวกสตรอเบอรี่ลูกใหญ่..ทิวลิป..ลิลลี่..ทำเป็นแบบโครงการทดลองและนำร่อง ด้วยการใช้ประโยชน์ผลพลอยได้จากก๊าซธรรมชาติ แอลเอนจี ทำให้เป็นของเหลวเพื่อการขนส่งทางเรือ ทำให้เกิดความเย็นจัดนำไปผ่านท่อทำเป็นน้ำเย็นแบบ chiller แล้วทำเป็นห้องเย็นแบบเครื่องปรับอากาศ

วิธีเดียวกันนี้ใช้ที่อิสราเอล ปลูกดอกไม้และผลไม้ขายส่งออกที่ตะวันออกกลางบางประเทศ ทำมานานนับสิบปี เป็นการเพาะปลูกที่ใช้วิทยาศาสตร์และวิชาการสมัยใหม่ล้วนๆ เป็นการลงทุนที่สูงมากเป็นร้อยๆ ล้านบาท ด้วยการติดตั้งอุปกรณ์โรงเรือนและระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้นและระบบแสงสว่าง ที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศทั้งหมด รวมทั้งทีมงานที่ต้องได้รับการฝึกอบรมจากต่างประเทศ ในขณะเดียวกันถ้าทำได้ดี สำเร็จ ก็จะได้ผลตอบแทนสูงมากเช่นกัน เพราะสามารถทำการเพาะปลูกได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี 3-4 รอบ ไม่ต้องขึ้นกับฤดูกาล ดินฟ้าอากาศ จัดเป็นการปลูกปลอดสารพิษยาฆ่าแมลง ภายใต้การทำงานแบบโรงเรือนปิด การเข้าออกต้องมีการควบคุมเข้มงวดเพื่อป้องกันพาหะเชื้อราและแมลง การจำหน่ายผลผลิตจะเป็นตลาดเฉพาะ ลำพังเกษตรกรชาวบ้านธรรมดาๆ ไม่มีสิทธ์และยากที่จะนำเทคโนโลยีแบบนี้ไปใช้เพาะปลูก ในขณะที่ผลผลิตใกล้เคียง คุณภาพต่ำ จำนวนมากนำเข้าจากจีนตอนใต้แถบยูนาน มีราคาถูก ส่งเข้ามาตีตลาด จนไม่มีใครคิดที่จะลงทุนแบบเดียวกับที่ทาง ปตท. ทำอยู่

...วันนี้ได้มีโอกาสเห็นการใช้วิทยาศาสตร์ล้วนๆ มาปรับใช้เพื่อชนะธรรมชาติในการเพาะปลูก ได้เรียนรู้ ได้เห็นกับตา....

back