ประชุมสัญจร...ชมรมเทคโนโลยีและ นวัตกรรมทางการพิมพ์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 7:00-18:00 น. คุณประสิทธิ์ คล่องงูเหลือม ประธานชมรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการพิมพ์ นำหมู่คณะเดินทางไปจัดการประชุมสัญจรครั้งแรกไกล ถึงจังหวัดเพชรบุรี มีผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมด้วยรวม 14 ท่าน นอกจากการจัดประชุมครั้งนี้ จะเป็น การจัดประชุมนอกสถานที่ครั้งแรกของชมรมฯ แล้ว ชมรมฯ ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการธุรกิจการพิมพ์ต่างจังหวัดและกรุงเทพฯ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ด้านธุรกิจการพิมพ์กับผู้ประกอบการในต่างจังหวัดโดยตรง

โรงพิมพ์ที่หมู่คณะได้ไปเยี่ยมชมในช่วงเช้าวันนั้น เป็นโรงพิมพ์ออนไลน์ชื่อ “Kprint” ตั้งอยู่ในตัวเมืองเพชรบุรี โดยมี คุณจิตร์งาม รักษาแก้ว เจ้าของกิจการ ให้การต้อนรับหมู่คณะเป็นอย่างดี พร้อมบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของโรงพิมพ์ ตลอดจนแนวคิดด้านการทำตลาดธุรกิจออนไลน์ สรุปว่า Kprint เป็นโรงพิมพ์รับพิมพ์สติ๊กเกอร์ออนไลน์มาได้ 6 ปีแล้ว ลูกค้าให้การตอบรับค่อนข้างดี แม้จะมีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน ส่วนชื่อ Kprint มาจากตัวย่อชื่อภาษาอังกฤษของคุณกานต์ Karn ผู้ก่อตั้งโรงพิมพ์นี้ ส่วน print คือรูปแบบของธุรกิจการพิมพ์ ซึ่งคิดจะทำธุรกิจแบบ on demand ตั้งแต่แรกแล้ว รับงานออนไลน์ผ่านโซเชี่ยลมีเดีย เช่น facebook เพราะมองว่าลูกค้าน่าจะเยอะ และก็ทำมาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน คุณจิตร์งามเล่าให้ฟังว่า “หัวใจหลักของเรา คือ เราเต็มใจให้บริการลูกค้า สามารถตอบสนองลูกค้าได้รวดเร็ว และคิดเสมอว่าสติ๊กเกอร์ที่ลูกค้ามาพิมพ์กับเรานั้น เป็นมากกว่าสติ๊กเกอร์ คือ เป็นตัวที่สื่อสารระหว่างสินค้าและ ผู้ซื้อ สามารถสื่อสารอารมณ์และความรู้สึกได้ และทำให้เราสามารถเพิ่มมูลค่างานพิมพ์ได้ด้วย ที่สำคัญคือ เราเอาใจใส่ศึกษาเรียนรู้พฤติกรรมความชอบของลูกค้า ลูกค้าชอบอะไร ไม่ชอบอะไร และหากมีปัญหาเกิดขึ้น จะขอโทษลูกค้าก่อนและพยายามแก้ไขปัญหาให้ดีที่สุด”เสร็จจากการเยี่ยมชมโรงพิมพ์ฯ และรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันแล้ว คุณจิตร์งามยังได้สั่งขนมหวานไทยที่ขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรี ชุดใหญ่ ให้หมู่คณะได้รับประทานเป็นการตบท้าย จนอิ่มหน่ำสำราญกันทั่วหน้า

ช่วงบ่าย เป็นการประชุมสัญจรฯ ครั้งที่ 1 โดยเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ที่ได้ตระเตรียมมา ทั้งนี้ ผู้เข้าประชุมทุกท่านได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ต่างๆ อีกทั้งมุมมองด้านเทคโนโลยีและโซเชียลมีเดีย ที่ทำให้การพิมพ์เปลี่ยนแปลงไป

ในช่วงสุดท้ายของการประชุม ท่านประธานชมรมฯ ได้มอบหมายการงานต่างๆ รวมถึงการจัดสัมมนาที่จะมีขึ้นภายในปีนี้ด้วย เช่น งานสัมมนาในโครงการศึกษาฉลากและบรรจุภัณฑ์ออนดีมานด์ งานสัมมนา 3D Printing ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นต้น ข่าวสาร “ในวงการพิมพ์” ขอขอบคุณทีมงานชมรมฯ ที่ได้เชิญวารสารฯ ไปร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ การประชุมสัญจรครั้งนี้

ได้รับประโยชน์และความรู้มากมาย และได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ ที่ทำโรงพิมพ์อีกหลายโรง รวมทั้งอาหารและขนม ที่คัดสรรจากร้านอร่อยๆ ทั้งนั้น ทุกมื้อเลยค่ะ

...ปาหนัน รายงาน

back