ไฮเดลเบิร์กคือแรงผลักดันสำคัญ และเบื้องหลังการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิตอล ของอุตสาหกรรรมการพิมพ์ ในงาน China Print 2017

12 มิถุนายน 2560 | 11:17 น.

ข่าวประชาสัมพันธ์.....จากไฮเดลเบิร์ก

ไฮเดลเบิร์กจัดแสดงอนาคตของอุตสาหกรรมสื่อการพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอล ภายใต้ม็อตโต้ Simply Smart ในงาน China Print 2017

ไฮเดลเบิร์ก เตรียมจัดแสดงนวัตกรรมล่าสุด ภายใต้ม็อตโต้ Simply Smart ในงาน China Print 2017 โดยไฮเดลเบิร์กจะทำให้กระบวนการทำงานต่างๆ ภายใต้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุด

“สำหรับไฮเดลเบิร์ก Simply Smart เป็นหลักการที่ใช้เพื่อการพัฒนาโซลูชั่นส์ที่ออกแบบมาเพื่อจัดการกระบวนการทำงานและการใช้เทคโนโลยีต่างๆ ให้เรียบง่ายที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้” กล่าวโดยคุณเรเน่ ลุดวิกเซ่น CEO ประจำภูมิภาคเอเชียของไฮเดลเบิร์ก Smart Print Shop, Smart Services, และ Smart Collaboration ยังคงเป็นแนวคิดที่ไฮเดลเบิร์กจะนำเสนอและดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง Smart Print Shop (โรงพิมพ์ที่สมาร์ท) คือการมีเครือข่ายที่เชื่อมโยงการทำงานของระบบต่างๆ ในโรงพิมพ์อย่างทั่วถึง ด้วยซอฟต์แวร์ Prinect จะสามารถเชื่อมโยงระบบการทำงานต่างๆ ทั้งภายในโรงพิมพ์ รวมถึงการติดต่อกับลูกค้า และซัพพลายเออร์ คู่ค้าทางธุรกิจ เป็นการสื่อสารที่จะครอบคลุมถึงพื้นที่ที่กำหนดได้ตามที่ต้องการ, Smart Services (การบริการที่สมาร์ท) ช่วยให้โรงพิมพ์สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นตลอด 24 ชั่วโมง การผลิตงานพิมพ์คุณภาพยังขึ้นอยู่กับการใช้วัสดุอุปกรณ์การพิมพ์ต่างๆ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้วให้เหมาะสมกับลักษณะงาน, Smart Collaboration (การประสานงานที่สมาร์ท) เป็นการบูรณาการของระบบดิจิตอลรูปแบบใหม่ที่จะนำไปสู่การทำงานร่วมกัน ระหว่างไฮเดลเบิร์กกับลูกค้า ตัวอย่างเช่น การใช้ e-commerce ในกลุ่มร้านค้าออนไลน์

ในฐานะที่เป็นผู้ริเริ่มการเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ในงาน China Print 2017 ไฮเดลเบิร์กจะเน้นถึงปรัชญา Navigated Printing (ระบบนำทางการพิมพ์) ที่จะช่วยเพิ่มผลผลิตของโรงพิมพ์ ตั้งแต่งาน Drupa 2016 ไฮเดลเบิร์กได้ก้าวไปสู่ความเปลี่ยนแปลงโดยการใช้ปรัชญาใหม่ “Push to Stop” พนักงานที่ควบคุมเครื่องเพียงแค่ขัดจังหวะการทำงานของเครื่องพิมพ์ เมื่อจำเป็นหรือไม่หยุดเครื่องเลย Navigated Printing (ระบบนำทางการพิมพ์) เป็นขั้นตอนสำคัญก่อนขั้นตอน Autonomous Printing (การพิมพ์อัตโนมัติ) เช่นเดียวกับระบบนำทางในรถยนต์ Intellistart 2 ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่ใช้ควบคุมเครื่องพิมพ์โดยจะทำการสลับสับเปลี่ยนจัดลำดับการทำงาน และแสดงเส้นทางที่สั้นที่สุดเมื่อได้รับ OK Sheet ใบแรกไปเรื่อยๆ จนกระทั่งพร้อมพิมพ์ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการทดสอบซึ่งประหยัดเวลาการเตรียมพิมพ์ได้เร็วยิ่งขึ้น และผลิตงานพิมพ์ได้มากขึ้น

“เราต้องรีบรับมืออย่างรวดเร็วกับการผสมผสานโลกของดิจิตอลกับโลกของอุตสาหกรรมการพิมพ์เข้าไว้ด้วยกัน คำว่า Industry 4.0 นั้นเป็นมากกว่าวลี หากแต่เป็นการบรรจบกันของแนวโน้มและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่เราเคยทำ การจัดแสดงอนาคตของอุตสาหกรรมสื่อการพิมพ์ในรูปแบบดิจิตอลภายใต้ม็อตโต้ Simply Smart นี้ จะช่วยนำอุตสาหกรรมของเราให้ก้าวสู่ยุคดิจิตอลได้ และผมเชื่อมั่นว่าสิ่งนี้จะช่วยลูกค้าของเรารับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้สำเร็จ” คุณเรเน่ ลุดวิกเซ่น CEO ประจำภูมิภาคเอเชียของไฮเดลเบิร์ก กล่าว

back