คุณชนนท์ จุฑานพรัตน์

ตำแหน่ง:CEO
บริษัท: บริษัท พี เค เพรส เซ็นเตอร์ จำกัด