📢📢อบรมสัมนาฟรี!!!!! 📢

27 กรกฎาคม 2565 | 19:59 น.

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาในหัวข้อเรื่อง “พื้นฐานการพิมพ์ออฟเซต สำหรับช่างพิมพ์ออฟเซต” รุ่นที่ 5 
จัดโดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างพิมพ์ป้อนแผ่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 

วันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2565 เวลา 9:00-12:00 น.
ห้อง 5-108 อาคาร ปฏิบัติการวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 
ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวน 30 ที่นั่ง

✅ สามารถแสกน QR Code หรือคลิกลิงค์ด้านล่างเพื่อลงทะเบียนได้เลย!!

https://docs.google.com/.../1FAIpQLSfGzc2hU1h.../viewform...


# ผู้เข้าร่วมสัมนาทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดสไลด์ประกอบการสอนได้ในวันอบรม

back