พัฒนาความรู้ ต่อยอดธุรกิจ เปิดรับสมัครตลอดทั้งปี

24 พฤศจิกายน 2565 | 12:01 น.

สาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ใน “โครงการทายาทบุคลากรธุรกิจบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์”

สนใจสมัครโดยตรงกับสาขาวิชาเทคโนโลยีการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ โทร. 02-4708574 (คุณรัศมี)

back