ขอเชิญร่วมงาน เสวนา "โรงพิมพ์ยุคใหม่ คุณภาพดีได้ ด้วยมาตรฐานงานพิมพ์"

30 สิงหาคม 2566 | 22:23 น.

ขอเชิญร่วมงาน เสวนา "โรงพิมพ์ยุคใหม่ คุณภาพดีได้ ด้วยมาตรฐานงานพิมพ์"

ในวันจันทร์ ที่ 11 กันยายน 2566

เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครบ 45 ปีฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ สำนักพิมพ์ มสธ. จัดเสวนาบริการวิชาการแก่สังคม

วันเวลา : วันจันทร์ที่ 11 กันยายน 2566 เวลา 10.00-16.00 น.

สถานที่ : ห้อง 305 ชั้น3 อาคารศูนย์ฝึกอบรมเทคโนโลยีการพิมพ์แห่งชาติ

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมเสวนา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย สมัครได้ตามลิ้งค์/QR Code https://bit.ly/3P7ytN0 ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2566

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายจัดฝึกอบรมฯ 0 2503 7745

back