ประชาสัมพันธ์การสัมมนา ในวันที่ 21 กันยายน 2566 

13 กันยายน 2566 | 21:26 น.

ประชาสัมพันธ์การสัมมนา ในวันที่ 21 กันยายน 2566 

- หัวข้อ (TOPIC) :  
HOW TO MINIMIZE THE LOST IN THE PROCESS OF CORRUGATED PACKAGING PRODUCTION  - DIGITAL PRINTING”  
การลดความสูญเสีย ในขบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูก - เครื่องพิมพ์ดิจิตอล
- วันที่ (Date) : 
Thursday September 21 , 2023 , at    13.30-14.30
วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 , เวลา  13.30-14.30
- Location :
In-Hall Seminar Area (MR214 Room), LEVEL 2  BITEC BANGNA
ห้องประชุม MR214 , ชั้น 2 , ไบเทค บางนา
-Speaker (ผู้บรรยาย)  : 
Ms. QIUXIANG WANG (CHERRY)  
Overseas Sales Director for DIGITAL PRINTING
J.S.Corrugating Machinery Co,Ltd.

-Language (ภาษา)      : English (ภาษาอังกฤษ)
-Organizer (ผู้แปล)     : THAI  (ไทย)

-ขอเชิญผู้สนใจ ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา โดยสแกน QR Code ภายในวันพฤหัสที่ 14 ก.ย. 2566
REGISTER  WITH QR CODE  WITHIN SEPTEMBER 14 , 2023
-Link : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdb-yAgbg8vB1rGAgIQggKZGEn211oU6baxlw-5FPDqsP9tcg/viewform

back