HP พลิกโฉมการพิมพ์ดิจิทัล ด้วยที่สุดแห่งพอร์ทการผลิตสื่อประสิทธิภาพสูง เครื่องพิมพ์ดิจิทัลโซลูชั่น HP Indigo รุ่นใหม่ ในเจนเนเรชั่นที่ 5 และ 6 ออกแบบมาเพื่อขยายโอกาสสู่การเติบโตอย่างรวดเร็ว

10 มีนาคม 2563 | 15:11 น.