ProPak Asia 2020

สถานที่:Bitec Bangkok
วันที่:20-23 ตุลาคม 2563

อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ผู้จักงาน โพรแพ็ค เอเชีย 2020 ยืนยันการจัดงานในวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2563 ที่ไบเทค บางนา โดยเตรียมมาตรการรองรับผู้ร่วมงานโดยนำรูปแบบการใช้ดิจิตัลแพลตฟอร์มต่างๆมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมงาน อีกทั้งร่วมมือกับสถานที่ในการคัดกรอง และวางมารตรการสุขอนามัยเต็มที่เพื่อให้ความมั่นใจแก่ผู้ร่วมงาน โดยมีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานมากกว่า 300 บริษัท

นางสาวรุ้งเพชร ชิตานุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการ-ภูมิภาคอาเซียน อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ กล่าวถึงความมั่นใจในการจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย 2020 ว่า แม้สถานการณ์โควิด-19นั้นเกิดขึ้นมามากกว่า 6 เดือนทั่วโลกนั้น แต่อุตสาหกรรมหลายๆประเภทนั้นยังคงมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการนำเสนอ สอดคล้องกับข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) ที่รายงานว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนมิ.ย. ขยายตัว 4.18% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนและขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 อัตราการใช้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 55.21% จากเดิมที่ 52.34% ถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่ดี ซึ่งก็มีบางอุตสาหกรรมได้รับผลบวกจากสถานการณ์โควิด-19 อาทิ อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ นอกจากนั้นในอีกหลายอุตสาหกรรมเริ่มมีสัญญาณดีให้เห็นจากการปรับตัวพัฒนาธุรกิจให้รับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้เริ่มทยอยกลับมาดำเนินการได้เป็นปกติมากขึ้น นอกจากนี้จากการสำรวจของบริษัททางด้านการตลาดมากมายพบว่า สิ่งที่ผู้บริโภคในปัจจุบันต้องการนั้น คือ ความปลอดภัยจากสินค้าที่ซื้อ และรูปแบบการซื้อนั้น เป็นรูปแบบของอีคอมเมิซ และดีลิเวอรี่ เพิ่มมากขึ้น ปัจจัยต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ส่งผลให้เกิดการปรับตัวของผู้ผลิตที่จะต้องนำเทคโนโลยีเข้าเป็นตัวช่วยในการปรับรูปแบบสินค้าทั้งด้านการผลิต และการบรรจุหีบห่อ

โดยงานโพรแพ็ค เอเชีย นับเป็นงานแสดงสินค้าด้านการผลิต แปรรูปและบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย ถึงแม้ว่าผู้ประกอบการจากประเทศอื่นๆยังไม่สามารถเดินทางเข้าร่วมงานได้ก็ตาม ทางอินฟอร์มาร์ มาร์เก็ตส์ ได้ปรับกลยุทธ์โดยการนำดิจิตัลแพลตฟอร์มที่เขียนขึ้นเพื่อมาใช้ในการจัดงานเพื่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจเกิดขึ้น ทั้งนี้ทางอินฟอร์ม่าได้นำแพลตฟอร์มที่ ชื่อว่าBEPlace (บีเพลส) ซึ่งเป็นรูปแบบแพลตฟอร์ม การจัดงานแสดงสินค้าออนไลน์ โดยมีฟังก์ชั่นในการให้ผู้ใช้งานที่ไม่สามารถเข้าร่วมงานได้นั้น มีโอกาสพบผู้ประกอบการที่เข้าร่วมออกบูธในงาน ProPak Asia 2020และสามารถเจรจาธุรกิจกันได้เสมือนจริงผ่านระบบ การถามตอบ และการประชุมออนไลน์ นอกจากนี้สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นฝั่งขายเสนอเทคโนโลยีนั้น สามารถเข้าร่วมงานได้ในรูปแบบไฮบริด โดยบริษัทเหล่านั้น จะมีคูหามาตรฐานภายในงาน ProPak Asia 2020 และมีเจ้าหน้าที่ที่ทางผู้จัดงานได้จัดไว้ให้ เพื่อรอรับผู้ซื้อสินค้าที่มาเดินในงานที่ไบเทค สามารถติดต่อกลับ ฝากข้อความเพื่อนัดหมายเจรจาล่วงหน้า หรือเจรจาการค้าได้ทันที โดยให้มีการประชุมสาย หรือนำเสนอสินค้าผ่านระบบ BEPLACE ได้เช่นกัน

 

นางสาวรุ้งเพชร เปิดเผยว่า อินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจการจัดแสดงสินค้าและกิจกรรมสำหรับเจรจาธุรกิจ ระดับนานาชาติกว่า 550งานทั่วโลก และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน มีความ

พร้อมที่จะจัดงานโพรแพ็ค เอเชีย2020 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 28 เป้าหมายที่สำคัญของอินฟอร์มา มาร์เกตส์นั้น คือการจัดงานที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของภาคอุตสาหกรรมเน้น การให้ความสำคัญกับคู่ค้า และสร้างความยั่งยืน ทั้งนี้ในปีนี้ด้วยสถานการณ์โควิตที่เกิดขึ้น ทางบริษัท ได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน และพนักงาน จึงได้มีการจัดมาตรการการจัดงานและการดำเนินการด้านสุขอนามัยเน้นความปลอดภัยตามมาตรฐานของ อินฟอร์มา ออลซีเคียว (Informa AllSecure) และ ตามมาตรฐานของ ศบค. เช่น การจัดวางพื้นที่พร้อมระยะห่างสำหรับทางเดิน การควบคุมความหนาแน่น การลดการสัมผัสในการรับเอกสารต่างๆโดยนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาปรับใช้ เช่น การใช้e-badge (บัตรร่วมงาน อิเลคทรอนิค), การจัดสัมมนาต่างๆพร้อมจัดการเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์,การใช้BEPLACE งานแสดงสินค้าในเครื่องโทรศัพท์ของผู้ชมงาน

 

ทั้งนี้เชื่อว่าการจัดงานดังกล่าวจะมีส่วนส่งเสริมให้เกิดการกระตุ้นอุตสาหกรรมการผลิต และบรรจุภัณฑ์โดยรวมไปจนถึงปี 2564 ถึงแม้รูปแบบการจัดงานจะมีการปรับเปลี่ยนตามมาตการการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดก็ตาม ทางอินฟอร์มา มาร์เก็ตส์ หวังว่าการจัดงานในรูปแบบนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการดำเนินธุรกิจวิถีใหม่ที่เข้ามาเสริมการจัดงานแสดงสินค้าให้มีการเข้าถึงเพิ่มมากขึ้น สิ่งสำคัญในการจัดงานของอินฟอร์ม่า มาร์เก็ตส์ คือความปลอดภัยของผู้ร่วมงาน และการสร้างโอกาสทางธุรกิจที่ยั่งยืน ท้ายนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นองค์กรขนาดใด งานProPak Asia 2020จะเป็นเสมือนการนำเสนอโรงงานจำลองให้ท่านให้สามารถเลือกซื้อสินค้า และเทคโนโลยี ที่เหมาะกับขนาดของธุรกิจของท่าน พบกันที่ ProPak Asia 2020 ในวันที่ 20 – 23 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 – 18.00 น.

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมข้อมูลเพิ่มเติมการจัดงาน ProPak Asia 2020 ได้ที่ www.propakasia.com

 

 

 

เกี่ยวกับ โพรแพ็ค เอเชีย:

โพรแพ็ค เอเชีย2020, งานแสดงสินค้าแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร เครื่องดื่ม ยาและเวชภัณฑ์ เครื่องสำอาง และ สินค้าอุปโภคบริโภค ภายในงานเป็นการรวมตัวกันของ บริษัทและผู้ซื้อที่จะทำลายสถิติของการจัดงานปี 2019 การจัดงานในครั้งนี้เป็นเวทีกลางในการเรียนรู้แนวโน้มของตลาด เครือข่ายอุตสาหกรรมและการลงทุน และ การอภิปรายในด้านสิ่งแวดล้อม 9 โซนอุตสาหกรรมที่รวบรวมแบรนด์และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อจากทั่วโลก ในงานโพรแพ็ค เอเชียผู้เข้าชมงานจะได้พบกับโซลูชั่น เทคโนโลยีใหม่ และการลงทุนในอุตสาหกรรมที่น่าสนใจที่สุดในโลก งานโพรแพ็ค เอเชียได้รับการสนับสนุนการจัดงานจากสมาคม สถาบันและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม รวมถึงมีการจัดประชุมของกลุ่มผู้นำในอุตสาหกรรม การสัมมนาถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมและการฝึกอบรมทางเทคนิคในด้านต่างๆ

 

 

 

 

 
back