มร.คาซูฮิโร่ คาจิคาว่า

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการแผนก Hacoplay
บริษัท: บริษัทเคียวชิน เปเป้อร์แอนด์แพกเกจจิ้ง จำกัด