คุณประเสริฐ วงศ์พนากิจ

ตำแหน่ง:เจ้าของบริษัท
บริษัท: บริษัท กรุงเทพ สกรีน จำกัด