มิติใหม่ของเครื่องพิมพ์ออฟเซทขนาดใหญ่ Rapida 145 & Rapida 164

05 มกราคม 2565 | 11:10 น.